Přístrojové vybavení

Vybavení ordinace přístroji

EKG přístroj – FUKUDA DENSHI
Koagulometr – COAGUCHECK XS
Přístroj k okamžitému stanovení CRP – AFINION II
Přístroj k rychlému stanovení kardiomarkerů – COBAS
Přístroj k vyšetření glykovaného Hb – AFINION II
Přístroj k vyšetření FOB testů – QUIKREAD GO
Glukometr
Elektroléčba – PHYACTION 787
Terapeutický ultrazvuk – PHYACTION
Digitální otoskop – WELCH ALLYN
Defibrilátor – AED ZOLL